New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego