New items
Skuteczne działanie w stresie : program profilaktyki PTSD dla osób narażonych na traumatyzację zawodową
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski