New items
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
DSM-5 bez tajemnic : praktyczny przewodnik dla klinicystów
Skuteczne zespoły
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami