New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Studenckie prace naukowe
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik