New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów