Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Interna Harrisona. tom I