New items
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach niskiego napięcia