Nowości
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Współczesne konflikty zbrojne
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6