New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Drzewa Polski i Europy
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Studenckie prace naukowe