Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Genetyka medyczna
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań