New items
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Komunikacja w kryzysie
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice