Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych