New items
Kryptografia w teorii i praktyce
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe