Nowości
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Położnictwo i ginekologia
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy