Nowości
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Wytrzymałość materiałów 2, Przykłady obliczeń
Prawo a media społecznościowe
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna