New items
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Podręcznik Survivalu
Teoria operacji specjalnych