New items
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy