Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji