Nowości
Dwie dekady walki z terroryzmem
Teoria operacji specjalnych
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. T. 2
Współczesne konflikty zbrojne