New items
Kryptografia w teorii i praktyce
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 2,
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG