New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire