Nowości
Simpson medycyna sądowa
EKG to proste
Posłuszni do bólu
Genetyka medyczna
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy