Nowości
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Współczesne konflikty zbrojne