New items
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych