New items
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych