Nowości
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Smoldering fires
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa