New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe