New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka