New items
No cover
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Położnictwo i ginekologia
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań