New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm