Nowości
Pediatria
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
ABC intensywnej terapii
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,