Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa