New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Essentials of Fire Fighting
Katastrofy. 2,
Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym