Nowości
Posłuszni do bólu
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii