Nowości
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Posłuszni do bólu
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań