Nowości
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego