New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Transformacja energetyczna : wyzwania dla Polski wobec doświadczeń krajów Europy Zachodniej
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa