Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Neurologia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński