New items
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna