Nowości
Disaster by choice : how our actions turn natural hazards into catastrophes
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe : katalog
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Niepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne