Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Davidson - choroby wewnętrzne T. 2
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego