Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
EKG w medycynie ratunkowej. 2
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych