New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Straż Pożarna w Polsce Generałowie : Wydawnictwo przygotowane z okazji 100 lecia jedności ruchu strażackiego 1921 - 2021, 30 lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 20 - lecia Klubu Generałów PSP RP / praca zbiorowa pod redakcją Macieja Schroedera, Romana Kaźmierczaka
Prawo a media społecznościowe
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych