Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Położnictwo i ginekologia
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje