New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1
Fire Science : from Chemistry to Landscape Management