New items
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Bałkańskie upiory : podróż przez historię