Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Simpson medycyna sądowa
Interna Harrisona. tom I
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć