New items
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
System ochrony praw człowieka w Polsce w czasie wyzwań pandemicznych. 3