New items
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : ramowe wytyczne
Toksykologia współczesna