Nowości
Poradnik służby BHP
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Pediatria
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego