Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Komunikacja w kryzysie
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Kryptografia w teorii i praktyce
Racja stanu Polski w Unii Europejskiej