New items
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Prawo urzędnicze
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania